Welkom op de website van Rosan Gompers

Het failliet van het blauwe denken >

Het failliet van het blauwe denken


Toen we nog in blauw geloofden, waren onze organisaties mooi en overzichtelijk. We brachten in kaart, planden, stroomlijnden, stelden prioriteiten, berekenden. We zetten doelen neer, trokken een rechte lijn van A naar B en gingen op weg, koersvast, lineair vooruit. Vol vertrouwen. En als we niet bij B uitkwamen, dan stelden we de doelen bij of pasten we onze spreadsheet aan. Er was in elk geval altijd een logische verklaring voor koerswijzigingen. We werden blij van de concreetheid van onze plannen, waren trots op onze rapportages en voelden ons senang bij de wijze waarop we de complexiteit van wereld voorstelden, onze uitdagingen overmeesterden en de weg in concrete “maturity”-brokken opdeelden. En bovenal; we hadden altijd gelijk en waren in principe altijd in control. 

Tot we failliet gingen. Of sterker nog. Failliet bleken te zijn. Ons dashboard had ons hele andere signalen gegeven. Onze performance-indicatoren wezen in de richting van veel positievere scenario’s. De werkelijkheid bleek zo anders. Wij waren volledig van de werkelijkheid afgedwaald. Kennelijk waren we niet meer in staat de wereld te vangen in onze systemen en structuren. Onze waarheid was de waarheid niet meer. Onze successen bleken ver van de realiteit te staan. 

Het failliet van het blauwe denken stemt mij intens tevreden. Met beide benen op de grond. Hard en ontnuchterend, immers soms is de realiteit niet zo fraai. Maar werken in de realiteit is bevredigender. En succesvoller op termijn. De realiteit is wel weerbarstiger dan de op papier gecreëerde wereld. Maar als je wat bereikt, dan weet je ook dat je echt resultaat hebt bereikt. 

Is dit nu een pleidooi voor nooit meer plannen, doelen stellen of meten? In tegendeel. Bijna niets is motiverender dan lijstjes maken, plannen maken, aanpakken en vaststellen dat iets gerealiseerd is. Dat geldt ook in organisaties. Zonder dat is de onderneming een stuurloos schip. Bovendien hebben doelen, plannen en prioriteiten een functie: Activiteiten van mensen op elkaar af te stemmen. Dat maakt samenwerken een stuk prettiger. 

Er zijn echter nog steeds managers en ondernemers die ver van de realiteit met hun organisatie bezig zijn. Dagelijks verschijnen talloze schrijnende voorbeelden hiervan in de actualiteit. Belangen, macht en ego’s zijn nog steeds sterkere krachten dan realiteitszin. Dashboards, rapportages en performance-indicatoren staan in dienst van deze belangen. Vaak staan deze managers ook ver van zichzelf. Een behoorlijk stressvolle aangelegenheid. Nu, we hoeven ook weer niet te soft te worden, maar echtheid en “ echt” of op z’n minst “jezelf”  zijn, gaan heel goed samen met de realiteit. Lukt dat je, dan ben je in staat als een leider de situatie de baas te blijven.

We begeven ons in de periode waarin paradigma’s nu snel verschuiven. Weg van het blauwe “control” denken, traditionele hiërarchie en maakbaarheid. Ideeën over management en succes in organisaties veranderen. De klassieke machtscentra verliezen hun geloofwaardigheid en daarmee ook hun klanten, medewerkers en - als sneeuw onder de zon -daarmee ook hun winst en succes. We gaan naar nieuwe manieren van zaken doen. Manieren waarin realiteit en integriteit een plaats hebben, naast het maken van omzet en winst. Zelfs het succes en omzet van de onderneming bepalen. 

We maken onze organisaties niet langer succesvol door grote veranderprogramma’s te definiëren, bestaande uit vele deelprojecten met de daarbij tijdverslindende rapportagestructuren. Rapportages die belangen dienen die te ver weg staan van de dagelijkse realiteit en het algemene belang van de organisatie. Bovendien worden deze veranderprogramma’s vaak geleid door externe programmamanagers in plaats van de eindverantwoordelijken in de organisatie. Een dure en grote misrekening als je gelooft in de nieuwe vormen van leiderschap.

Het draait in eerste instantie, blijkt keer op keer, steeds weer om die ene kernvraag en een wezenlijke bijkomende vraag: Bent u bereid naar de realiteit van uw organisatie te kijken en; wat zegt die realiteit over u als verantwoordelijke? Als u vanuit de antwoorden op die vragen de plannen en doelen voor uw organisatie stelt, is dat het reëelste vertrekpunt voor een succesvolle onderneming.

Deze column verscheen eerder in 2008 in Magazine TIEM 

reactie toevoegen | Bekijk reacties (0)
  • er zijn nog geen reacties