Welkom op de website van Rosan Gompers

Sociale Innovatie als hefboom voor innovatie: Case Boessenkool >

Sociale Innovatie als hefboom voor innovatie: Case Boessenkool

Tijdens de 4e Energiedag MKB Krachtcentrale op dinsdag 27 november aanstaande laten slimme ondernemers zien hoe zij ‘nieuw organiseren’ in een veranderende economie. Deze slimme ondernemers zijn ervan overtuigd dat het belangrijkste kapitaal de mensen in het bedrijf zijn. Dat het maximaal benutten van competenties en talenten in de eigen organisatie loont. Voor welvaart én welzijn. Nu horen we dat wel vaker. De uitdaging lijkt vooral: hoe zet je deze mooie gedachten en theorieën om in daden?


Een prachtig voorbeeld van een slimme ondernemer die de daad bij het woord voegt is Eelco Osse van Machinefabriek Boessenkool, een bedrijf met 40 medewerkers dat machines bouwt voor de sectoren energie, chemische industrie, off-shore, logistiek, agri, food, life science, medische en onderzoekswereld. Het bedrijf dat onder meer de opdracht kreeg om de enorme metalen klok voor de Olympische Spelen in Londen te fabriceren. 

De case van Boessenkool laat zien hoe investeren in sociale innovatie leidt tot innovatie van producten en diensten, markten en klanten en uiteindelijk tot betere bedrijfsprestaties. Maar vooral ook: wat het effect kan zijn als de directeur de juiste toon zet.

Sociale Innovatie

De belangrijkste sleutel voor succes is voor Eelco het creëren van wederzijdse betrokkenheid, openheid en hier zelf het voorbeeld in geven: “Op de momenten dat het spannend wordt, gooi ik het in de groep en stel ik me kwetsbaar op.” Eelco is in staat gebleken een traditioneel familiebedrijf te veranderen in een moderne lerende organisatie door een nieuwe manier van werken in te voeren. Zo staat Eelco elk kwartaal op de ‘zeepkist’ om de medewerkers van relevante informatie te voorzien. De financiële cijfers en consequenties worden gedeeld met alle medewerkers.

Door het accent op samenwerking te leggen, samen de winst te delen én samen de risico’s te dragen, is er een grote wederzijdse betrokkenheid ontstaan. (Grote) uitdagingen bespreekt Eelco eerst met zijn medewerkers. Enerzijds om een beroep te doen op hun jarenlange werkervaring en vakmanschap, anderzijds om na te gaan in hoeverre er commitment is om de uitdaging samen tot een goed einde te brengen. Werknemers waarderen deze open houding erg en dit levert flexibiliteit en betrokkenheid op. Toen er een nieuwe machine moest worden aangeschaft, hebben de medewerkers de markt verkend. De medewerkers hebben uiteindelijk zelf de nieuwe machine uitgekozen. De reactie die Eelco nu regelmatig van zijn medewerkers krijgt als hij voor een nieuwe uitdaging staat: ‘het komt allemaal goed, daar zorgen wij voor.’ 

Innovatie & Bedrijfsprestaties

De investering in betrokkenheid, openheid, samen werken en samen leren levert resultaat: zowel de productiviteit als de omzet zijn gestegen. Door de grote mate van betrokkenheid en zorgvuldige afstemming, worden er fouten voorkomen en de continuïteit van de processen geborgd. Deze manier van werken en communiceren heeft geleid tot een stijging van de productiviteit. 

Eelco is technologiegedreven en zet zich in voor samenwerking met collega’s en klanten. Voor nieuwe innovaties, bedrijfsactiviteiten of de uitbreiding van zijn bedrijf kiest Eelco voor samenwerkingsverbanden en partnerships. Dit betekent dat niet alleen de winst, maar ook risico’s in goed overleg worden verdeeld. Hierdoor ontstaat er een grotere mate van commitment en vertrouwen bij klanten. Het bedrijf groeit jaarlijks met circa tien procent en heeft zijn orderportefeuille tot juni volgend jaar gevuld. 

Naast de stijging van productiviteit, omzet en een trouwe klantenkring is het verzuim gedaald en is de medewerkertevredenheid gestegen. 

Hefboom

De case van Boessenkool en het verhaal van Eelco biedt een mooi praktijkvoorbeeld van wat onderzoek al heeft aangetoond: Uit de nieuwste editie van de Erasmus Concurrentie- en Innovatie Monitor bleek dat afgelopen jaar 14,7% meer is geïnvesteerd in sociale innovatie. Ook bleek dat bedrijven die deze sociale innovaties deden bovengemiddeld goed presteerden (+6%) en er veel beter dan andere bedrijven in slaagden om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor nieuwe klanten en markten. 

Slim bekeken dus van Eelco Osse, een inspirerende ondernemer. Wat mij betreft maakt Boessenkool terecht aanspraak op de titel ‘Het Slimste Bedrijf van Nederland’. Op de Energiedag van de MKB Krachtcentrale 2012 aanstaande dinsdag wordt bekend gemaakt wie er wint!

Rosan Gompers, november 2012 

 

Zie ook het verslag van Ben Kuiken naar aanleiding van zijn bezoek aan Machinefabriek Boessenkool.

 

Reacties:

reactie toevoegen | Bekijk reacties (1)
  • Bedankt voor deze Blog en het mooie verhaal geschreven door Ben Kuiken!

    Eelco Osse | 26 november 2012 11:36