Welkom op de website van Rosan Gompers

Nieuw Werken & Nieuw Organiseren gaan hand in hand >

Nieuwe Werken & Nieuw Organiseren gaan hand in hand

Succesvol nieuw werken in een klassieke organisatie die is gebaseerd op het tayloriaanse model, is een uitdaging. Zonder organisatievernieuwing en door sec te focussen op middelen, de bricks en bytes, slaagt uw Nieuwe Werken-missie niet. En worden kansen gemist.

Zeven effecten die erop duiden dat u in de Bricks & Bytes-valkuil bent gestapt.


1. Verwarring en weerstand: u stuurt tegengestelde boodschappen de organisatie in

Flexibel werken betekent zelforganisatie: professionals bepalen zelf – in afstemming met het team - wanneer en waar werken effectief is en het beste het beoogde resultaat wordt bereikt. U delegeert hiermee verantwoordelijkheid, geeft vertrouwen en doet een beroep op ondernemerschap. Dat vraagt om verandering in leiderschap, maar ook in het hanteren van uw managementinstrumentarium. Taakgerichte controlesystemen, tijdrovende besluitvorming- en inspraakprocedures, rapportages en projectoverleggen die zijn gebaseerd op grip en controle contrasteren met de boodschap van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Nieuw werken is een stijlbreuk met klassieke vormen van managen. Past u uw managementinstrumentarium niet aan, dan stuurt u uw professionals een tegenstrijdig bericht. Wat is uw vertrouwen echt waard?

2. Managers in de overdrive

Omdat u uw managers vraagt uw dashboard te vullen met informatie die zij wellicht nog verkrijgen via de oude managementinstrumenten én uw professionals minder zichtbaar zijn – want niet per se op kantoor aan het werk -, bestaat het risico op een overkill aan ‘managen’: uw managers gaan in de overdrive en proberen grip te houden op de zaak. Dit zorgt juist ervoor dat ze hun grip verliezen. Hoe harder je in zand knijpt, hoe sneller het tussen de vingers doorglipt immers. Ontwikkel met uw managementteam een nieuwe visie op management. Uw professionals weten wat ze nodig hebben om hun vak uit te oefenen. Help uw managers andere vaardigheden te ontwikkelen: overzicht te creëren in het netwerk, mensen en teams te verbinden en te focussen op relevante output.

3. Overproductieve en zoekende medewerkers

‘Wanneer en hoe vaak zal ik inloggen om mijn ‘aanwezigheid’ te tonen?’ ‘Ik ben lekker op stoom, maar zal ik toch naar kantoor om mijn gezicht te laten zien?’ Deze vragen van professionals, die vaak stress en frustratie opleveren, leiden tot (te) hard werken en gebrek aan een effectief werkritme. Zaken die u juist niet beoogde met Het Nieuwe Werken en die niet bijdragen aan de daling van uw ziekteverzuim en de verhoging van de productiviteit. Investeer daarom in vaardigheden en heldere werkafspraken om in de nieuwe context effectief en prettig met elkaar te blijven samenwerken.

4. Toch uitstroom: uw medewerkers beginnen voor zichzelf

Hoewel u hoopte dat Het Nieuwe Werken zou bijdragen aan het binden van uw medewerkers gaat het uitstroompercentage omhoog. Steeds meer medewerkers kiezen ervoor om voor zichzelf te beginnen: zij houden van hun vak, maar niet van de rompslomp in uw organisatie en worden zelfstandig professional. Wat is er aan de hand? Het Nieuwe Werken, een fancy werkplek, iPad en trendy coffeecorner zijn toch juist de wensen van de nieuwe generatie talenten? Klopt. U bent alleen in de valkuil gestapt deze in te zetten als ‘binders’ en vergeten verbinding te maken. Dat doet u door uw professionals te betrekken bij de visie en ontwikkeling van de organisatie, transparantie, inzicht en inspraak te geven en persoonlijk contact te maken en te faciliteren in bijvoorbeeld kleine teams. Zaken waar de principes uit het tayloriaanse tijdperk u niet bij helpen.

5. Verlies van geloofwaardigheid

Facebook, Twitter, LinkedIn, zolang ze maar over je praten… Het is niet te hopen dat medewerkers die teleurgesteld hun baan hebben opgezegd hun ervaringen online delen. Uiteraard heeft u concurrentiebedingen en geheimhoudingsverklaringen laten tekenen en mag u best een beroep doen op de loyaliteit van uw ex-werknemers. U maakt zich nog geen zorgen. Toch komt uw organisatie er niet zo goed vanaf in het volgende medewerkerstevredenheidonderzoek en komt uw zorgvuldig opgebouwde merk niet meer voor op de lijst van de beste werkgevers. ‘Practice what you preach’ is de wet die hoort bij transparante en succesvolle organisaties van de 21de eeuw. Een sterk merk is verankerd in de cultuur van de organisatie. Een cultuur van nieuw werken is verankerd in de waarden van de leiders in uw organisatie. 

6. U ziet kansen in de markt over het hoofd

Nieuw werken en organiseren raakt de positionering van uw organisatie in de markt. Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook naar uw klanten. Dat betekent dat niet de interactie met uw (potentiële) professionals verandert, maar ook met uw klanten. Dit tijdperk van werk en organisaties anders vormgeven daagt u uit opnieuw naar uw businessmodel en marktpositie te kijken. Om opnieuw verbinding te maken met niet alleen de professionals, maar ook de klanten, bijvoorbeeld via Social Media. Is uw Nieuwe Werken-programma sec een intern ICT-, facilitair- of HR-feestje dan mist u kansen op vernieuwing die uw business kunnen versterken. Zorg dat het Business Management is aangehaakt om te kijken hoe de doelstellingen en wensen van uw medewerkers uw businessdoelstellingen versterken. Het Nieuwe Werken biedt kansen om uw dienstverlening te verbeteren.

7. Geen Return on Trust

Indien u niet kijkt naar organisatie- en besturingsmodel, leiderschap, nieuwe vaardigheden en dashboards is het risico groot dat u last zult krijgen van eerdergenoemde ongewenste effecten van Het Nieuwe Werken. Maar wat is het nieuwe contract dat u met uw mede-ondernemers sluit? Bij het tijdperk van nieuw en anders met elkaar (samen)werken, verantwoordelijkheid, vertrouwen, vakmanschap, kennis delen en social media hoort verantwoording nieuwe stijl. Het mag en moet uw organisatie natuurlijk allemaal wel wat opleveren. Als u ruimte geeft aan uw professionals omwille van productiviteit en creativiteit mag u daar ook zichtbare resultaten tegenover stellen. En dat gaat verder dat de bekende resultaatafspraken in de traditionele POP op basis van het klassieke competentieprofiel. Dit nieuwe contract gaat over wezenlijke bijdragen aan de organisatiedoelstellingen, nieuwe ideeën en innovaties, nieuwe netwerkverbanden en het vergroten van de positieve aandacht die uw organisatie in deze economie moet verdienen.

Het Nieuwe Werken is een waardengedreven shift in samenwerken, organiseren en positioneren. Het stelt organisaties in staat opnieuw verbinding te maken met professionals en klanten, en daagt u uit uw organisatiemodel kritisch onder de loep te nemen. En dat is niet alleen bepalend voor het succes van Het Nieuwe Werken, maar ook voor de continuïteit van uw organisatie. 

Deze blog verscheen eerder op Het Nieuwe Werken Blog onder de titel 'Waarom Het Nieuwe Werken niet werkt als u uw organisatie niet vernieuwt'.

Reacties:

reactie toevoegen | Bekijk reacties (2)
  • Betreft voor het delen van informatie met ons.

    IGF 1 R3 | 14 februari 2013 00:00
  • Opnieuw goede inzichten.

    Alan Nance | 3 december 2011 11:46