Maak een afspraak
Maak een afspraak
Werkplekstrategie

Een werkomgeving die past als een maatwerk jas. Een goed huis. Een fysieke werkomgeving waar collega’s graag komen. Een seamless omgeving waarin slimme technologie een rol speelt, een omgeving die werkgeluk bevordert en waar het prettig werken is. Een werkomgeving die over een aantal jaren ook nog aantrekkelijk is. Het herontwerpen of aanpassen van de werkomgeving, kantoor of coworkingspace vraagt om een goede werkplekstrategie en een heldere blik op de toekomst. De werkomgeving is een krachtige tool en zoveel meer dan de werkplek. De werkomgeving is storytelling, branding en communicatie en toont de ambitie van de organisatie.

Recente cases
De werkplekstrategie voor Zorg en Zekerheid: vertrouwd en vernieuwend

De werkplekstrategie van Zorg en Zekerheid geeft richting en betekenis aan ‘Anders Werken’; meer kennisdeling, innovatie en cross-team samenwerken. Welke eisen stellen de nieuwe manieren van werken aan de fysieke, digitale en mentale werkplek? De strategie is de basis voor het programma van eisen, het ontwerp van het kantoor en het veranderplan.

Een visie op hybride werken voor JLG Lift Equipment en Athora Netherlands

Hybride werken stelt andere eisen aan de werkomgeving, samenwerking, cultuur en leiderschap. Rosan Gompers ondersteunt verschillende organisaties bij het vormgeven van hybride werken; van visie en beleid tot werkcultuur en workshops tot het vormgeven van de hybride werkomgeving.

Slimmer gebruik kantoor na samenvoegen labels SURF

Het samenvoegen van de labels van SURF leidt tot integratie van rollen en functies, maar ook tot nieuwe kennisgebieden en innovatiethema’s. Een nieuwe visie op het kantoor is de basis voor vernieuwde samenwerking tussen teams vanuit meerdere locaties, het beter benutten van de beschikbare ruimte en het zichtbaar maken waar SURF voor staat. Een reshuffle met effect!

Next step in samenwerken voor snelle groeier Secrid

Hoe behoud je als snel groeiende scale-up een innovatieve en informele cultuur? Welk werkconcept past bij een creatieve organisatie met jonge mensen? Deze vragen stelden oprichters Marianne van Sasse van Ysselt en Rene van Geer van Secrid aan Rosan voorafgaand aan het ontwerpen van een nieuw kantoor. Samen met de collega’s van Secrid namen we de manier van werken en de behoefte van collega’s onder de loep. Een verbindend traject dat zorgde voor betrokkenheid bij het creëren van de nieuwe werkomgeving.

Expertise
Trendforecasts
Meld je aan voor online trendupdates; 1 x per kwartaal de laatste updates rechtstreeks in jouw inbox!
Aanmelden

Dive into the 
New World of Work

Nieuwsgiering naar de manier waarop we werken, leven en bewegen in de stad van de toekomst? Meer weten over de toekomst van het kantoor, inspirerende werkomgevingen, veranderende werk- en leefpatronen of een brug slaan tussen generaties op de werkvloer?
Let's talk
Algemene voorwaarden
Privacy statement